Pediatrics

Sorry, this page is only available in Dutch.

ADHD PRAKTIJK  Pietje Bell houdt periodiek spreekuur in ons gezondheidscentrum.

Binnen de  praktijk Pietje Bell zijn behandelaren (artsen, verpleegkundig specialist) werkzaam met jarenlange ervaring in de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van kinderen met AD(H)D.
De praktijk richt zich op:
– psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD en ADD;
– onderzoek naar ADHD en ADD;
behandeling in samenwerking met psychologen, orthopedagogen en andere deskundigen;
efficiënte en cliëntvriendelijke aanpak.

Hoofdvestiging: Westvest 33, 2611  AZ Delft
info@adhdpietjebell.nl
Tel 015-2134240 (de administratie is telefonisch bereikbaar maandag 9-11 uur en dinsdag tot en met vrijdag 9-12 uur; buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken)

U kunt via de website herhaalrecepten aanvragen: https://adhdpietjebell.nl/contactinformatie/recept-aanvraag/

www.adhdpietjebell.nl