(Nederlands) Irene Hofmeijer

Sorry, this page is only available in Dutch.

Kinderarts

BIG-nummer 090215861010.

Irene werkt als kinderarts binnen de ADHD-praktijk Pietje Bell. Dit is een praktijk voor kinderen van 6 tot 18 jaar met gedrags- en/of leerproblemen. Binnen de praktijk zijn behandelaren (artsen en een verpleegkundig specialist) werkzaam met jarenlange ervaring in de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van kinderen met AD(H)D.

De praktijk richt zich op:

  • Psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD en ADD;
  • Onderzoek naar ADHD en ADD; behandeling in samenwerking met psychologen, orthopedagogen en andere deskundigen;
  • Efficiënte en cliëntvriendelijke aanpak.